با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

آرشیو موضوعی: API های کارت

API احراز هویت با شماره کارت

به کمک API احراز هویت با شماره کارت می توانید نام و نام خانوادگی دارنده کارت را دریافت نمایید ورودی: شماره کارت خروجی: پیفام “عملیات بازیابی کارت با موفقیت انجام شد” نام و نام خوانوادگی دارنده کارت خطاهای احتمالی : – اطلاعات کارت وارت شده معتبر نمی باشد – Key not authorized توکن مربوط به […]

Read More...

API درخواست آفلاین کارت هدیه

به کمک API درخواست آفلاین کارت هدیه می توانید یک یا چند عدد کارت هدیه با مبالغ دلخواه از شعبه دلخواه در خواست نمایید ورودی: شماره سپرده تعداد مبلغ کد شعبه آدرس تلفن خروجی: خطاهای احتمالی : – شما اجازه دسترسی به این کارت را ندارید – Key not authorized توکن مربوط به احراز هویت […]

Read More...

API درخواست آفلاین کارت نقدی

به کمک API درخواست آفلاین کارت نقدی می توانید از شعبه دلخواه تقاضای کارت اعتباری نمایید ورودی: شماره سپرده کد شعبه آدرس شماره تلفن خروجی: پیغامی مبنی بر انجام موفقیت آمیز در خواست خطاهای احتمالی : – شما اجازه دسترسی به این سپرده را ندارید – Key not authorized توکن مربوط به احراز هویت اشتباه […]

Read More...

API تایید انتقال وجه کارت به کارت

به کمک API تایید انتقال وجه کارت به کارت می توانید مرحله دوم انتقال وجه کارت به کارت را انجام دهید. در این مرحله پس از احراز هویت گیرنده وجه می توانید عملیات انتقال وجه را تایید نمایید. ورودی:  شماره کارت مبدا  رمز دوم  ماه انقضا  سال انقضا کد اعتبار سنجی دوم شماره کارت مقصد […]

Read More...

API درخواست انتقال وجه کارت به کارت

به کمک API درخواست انتقال وجه کارت به کارت اولین مرحله از انتقال وجه کارت به کارت یعنی در خواست انتقال وجه و احراز هویت گیرنده وجه انجام می گیرد. ورودی: شماره کارت مبدا شماره کارت مقصد خروجی: پیغام “عملیات بازیابی کارت مقصد با موفقیت انجام شد” نام و نام خانوادگی گیرنده شماره منحصر به […]

Read More...

API مسدود کردن کارت

به API مسدود کردن کارت می توانید یک کارت را مسدود نمایید به شرطی که به مشتری جاری تعلق داشته باشد ورودی: شماره کارت خروجی: پیغامی مبنی بر انجام موفقیت آمیز مسدود کردن کارت خطاهای احتمالی : – شما اجازه دسترسی به این کارت را ندارید – Key not authorized توکن مربوط به احراز هویت […]

Read More...

API دریافت گزارش تراکنش های کارت خود

به کمک API دریافت گزارش تراکنش های کارت خود می توانید لیستی از تراکنشهای یک کارت را در بازه زمانی و بازه مبلغی داده شده مشاهده نمایید ورودی:  شماره کارت  از تاریخ  تا تاریخ از مبلغ تراکنش  تا مبلغ تراکنش خروجی: لیستی از تراکنشها که هر مورد از این لیست شامل آیتمهای زیر می باشد: […]

Read More...

API دریافت لیست کارت های خود

به کمک API دریافت لیست کارت های خود می توانید لیستی از کارتهای مربوط به مشتری جاری را مشاهده نمایید ورودی: ورودی این API خالی می باشد خروجی: لیستی از کارتهای مشتری جاری که هرکدام شامل آیتم های زیر است : شماره کارت خطاهای احتمالی : – Key not authorized توکن مربوط به احراز هویت […]

Read More...