با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

آرشیو موضوعی: API های چک

API دریافت لیست چک های صادره

به کمک API دریافت لیست چک های صادره می توانید لیستی از چکهای صادر شده و وضعیت آنها را در بازه زمانی مشخصی مشاهده نمایید ورودی: شماره سپرده از تاریخ تا تاریخ تعداد قابل نمایش خروجی: لیستی از تمامی چکهای صادر شده در تاریخ درخواست شده به همراه جزییات مربوط به هر کدام از این […]

Read More...

API درخواست دسته چک

به کمک API درخواست دسته چک می توانید از یک شعبه خاص درخواست دسته چک از یک سپرده خاص با تعداد برگه های مورد نظر نمایید ورودی: شماره سپرده تعداد برگه ها کد شعبه آدرس شماره تلفن خروجی: خطاهای احتمالی : – شما اجازه دسترسی به این سپرده را ندارید – Key not authorized توکن […]

Read More...

API لیست چک‌های الکترونیک

به کمک API لیست چک‌های الکترونیک می توانید لیستی از چکهای الکترونیک صادر شده را به همرا وضعیت هر یک از آنها مشاهده کنید. ورودی: شماره چک از تاریخ تا تاریخ شماره صفحه سایز صفحه شماره وضعیت نام گیرنده از تاریخ وصول تا تاریخ وصول تعداد خروجی: لیستی از چکهای الکترونیکی به همراه وضعیت هریک […]

Read More...

API صدور چک الکترونیک

به کمک API صدور چک الکترونیک می توانید در وجه مشتری داده شده در خواست یک چک الکترونیکی بنمایید ورودی: شماره مشتری گیرنده تاریخ وصول سپرده وصول سپرده گیرنده مبلغ خروجی: پیغامی مبنی بر انجام موفقیت آمیز در خواست خطاهای احتمالی : – چنین شماره مشتری در سیستم وجود ندارد – Key not authorized توکن […]

Read More...

API گزارش دسته چک

به کمک API گزارش دسته چک می توانید لیستی از چکهای فیزیکی به همراه وضعیت هر کدام از آنها دریافت نمایید ورودی: شماره سپرده از تاریخ  تا تاریخ شماره چک  از مبلغ تا مبلغ کد بانک وضعیت چک از تاریخ وصول تا تاریخ وصول تعداد نتایج قابل نمایش خروجی: خطاهای احتمالی : – شما اجازه […]

Read More...