با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

آرشیو موضوعی: API های سپرده

API تبدیل شماره سپرده به شماره شبا

به کمک API تبدیل شماره سپرده به شماره شبا، می توانید با وارد کردن یک شماره سپرده صحیح شماره شبای آنرا به دست آورید ورودی: شماره سپرده خروجی: نمایش پیغام “تبدیل سپرده به شبا با موفقیت انجام شد” به همراه جزئیاتی از سپرده مورد نظر به همراه شماره شبا خطاهای احتمالی : – Key not […]

Read More...

API افتتاح سپرده آنلاین

به کمک API افتتاح سپرده آنلاین می توایند با وارد کردن داده های لازم یک سپرده افتتاح نمایید ورودی: نوع سپرده جزئیات نوع سپرده ابزار برداشت زبان نوع ارسال صورتحساب دوره ارسال صورت حساب آدرس ارسال صورتحساب موجودی زمان افتتاح شماره سپرده کد شعبه حساب مقصد سود آدرس شماره تلفن خروجی: خطاهای احتمالی : – […]

Read More...

API دریافت لیست انتقال وجه ساتنا

به کمک API دریافت لیست انتقال وجه ساتنا می توانید لیستی از درخواستهای انتقال وجهی را  که با استفاده از سیستم ساتنا در گذشته ثبت شده است برای سپرده مورد نظر مشاهده کنید. ورودی: سپرده مبدا  شماره پیگیری ساتنا از مبلغ تا مبلغ از تاریخ تا تاریخ تعداد نمایش خروجی: لیستی از انتقال وجه های […]

Read More...

API دستور انتقال وجه ساتنا

به کمک API دستور انتقال وجه ساتنا می توانید یک در خواست انتقال وجه با استفاده از سیستم ساتنا ثبت نمایید ورودی: سپرده مبدا شبا مقصد مقدار وجه انتقالی نام گبرنده نام خانوادگی گیرنده شرح مبدا شرح مقصد ارز شناسه واریز خروجی: پیغامی مبنی بر ثبت موفقیت آمیز درخواست انتقال وجه ساتنا   خطاهای احتمالی […]

Read More...

API دریافت لیست انتقال وجه پایا

به کمک API دریافت لیست انتقال وجه پایا می توانید لیستی از درخواستهای انتقال وجهی را که در گذشته ثبت شده است برای سپرده مورد نظر مشاهده کنید. ورودی: شماره سپرده شماره پیگیری پایا وضعیت از مبلغ تا مبلغ از تاریخ تا تاریح تعداد نتایج خروجی: لیستی از انتقال وجه های پایا که توسط این […]

Read More...

API دستور انتقال وجه پایا

به کمک API دستور انتقال وجه پایا می توانید یک در خواست انتقال وجه به روش پایا در سیستم ثبت نمایید ورودی: سپرده مبدا  شبا مقصد مقدار وجه انتقالی نام گبرنده  نام خانوادگی گیرنده شرح مبدا  شرح مقصد ارز  شناسه واریز خروجی: پیغامی مبنی بر ثبت موفقیت آمیز درخواست انتقال وجه نمایش داده می شود […]

Read More...

API لغو دستور پرداخت مستمر

به کمک API لغو دستور پرداخت مستمر می توانید یک دستور پرداخت مستمر را لغو نمایید به شرطی که توسط مشتری جاری ثبت شده باشد ورودی: شماره محنصر به فرد دستور پرداخت که برای گرفتن آن باید از سرویس دریافت لیست پرداخت های مستمر گرفته شود خروجی: پیفام “لغو عملیات انتقال وجه مستمر با موفقیت […]

Read More...

API دستور پرداخت مستمر

به کمک API دستور پرداخت مستمر می توانید برای یک سپرده به شرطی که به مشتری احراز هویت شده تعلق داشته باشد یک انتقال وجه مستمر تعریف نمایید ورودی: شماره سپرده مبدأ * شماره سپرده مقصد ارز مبلغ دوره نوع دوره شرح مبدأ شرح مقصد تعداد دفعات تکرار در صورت عدم انجام عملیات انتقال خروجی: […]

Read More...

API دریافت لیست پرداخت های مستمر

به کمک API دریافت لیست پرداخت های مستمر، در صورتی که سپرده مورد نظر جهت پرداخات مستمر موردی را تنظیم کرده باشد، لیستی از این پرداخت ها نمایش داده می شود ورودی: ورودی این API پارامتری ندارد خروجی: لیستی از پرداختهای مستمر که در آن هر آیتم از لیست شامل موارد زیر می باشد سپرده […]

Read More...

API دستور انتقال وجه درون بانکی به صورت دسته ای

به کمک API دستور انتقال وجه درون بانکی به صورت دسته ای، می توان به یک یا چند عدد سپرده به صورت همزمان انتقال وجه انجام داد. ورودی: مبلغ شرح سند ارز تاریخ انتقال لیستی از سپرده هایی که قرار است انتقال به آنها اجام شود. آیتم اول سپرده مبدأ می باشد و بقیه سپرده […]

Read More...