با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API گزارش دسته چک

API گزارش دسته چک

API دریافت گزارش دسته چک

به کمک API گزارش دسته چک می توانید لیستی از چکهای فیزیکی به همراه وضعیت هر کدام از آنها دریافت نمایید

ورودی:

 • شماره سپرده
 • از تاریخ
 •  تا تاریخ
 • شماره چک
 •  از مبلغ
 • تا مبلغ
 • کد بانک
 • وضعیت چک
 • از تاریخ وصول
 • تا تاریخ وصول
 • تعداد نتایج قابل نمایش

خروجی:

خطاهای احتمالی :

– شما اجازه دسترسی به این سپرده را ندارید

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود

One Responseso far.