با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API لیست چک‌های الکترونیک

API لیست چک‌های الکترونیک

API مشاهده لیست چک‌های الکترونیک

به کمک API لیست چک‌های الکترونیک می توانید لیستی از چکهای الکترونیک صادر شده را به همرا وضعیت هر یک از آنها مشاهده کنید.

ورودی:

 • شماره چک
  از تاریخ
 • تا تاریخ
 • شماره صفحه
 • سایز صفحه
 • شماره وضعیت
 • نام گیرنده
 • از تاریخ وصول
 • تا تاریخ وصول
 • تعداد

خروجی:

لیستی از چکهای الکترونیکی به همراه وضعیت هریک از آنها

خطاهای احتمالی :

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود

One Responseso far.

 1. […]  لیست چک‌های الکترونیک […]