با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API صدور چک الکترونیک

API صدور چک الکترونیک

API صدور چک الکترونیک

به کمک API صدور چک الکترونیک می توانید در وجه مشتری داده شده در خواست یک چک الکترونیکی بنمایید

ورودی:

  • شماره مشتری گیرنده
  • تاریخ وصول
  • سپرده وصول
  • سپرده گیرنده
  • مبلغ

خروجی:

پیغامی مبنی بر انجام موفقیت آمیز در خواست

خطاهای احتمالی :

– چنین شماره مشتری در سیستم وجود ندارد

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود

One Responseso far.