با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API دستور پرداخت مستمر

API دستور پرداخت مستمر

API دستور پرداخت مستمر

به کمک API دستور پرداخت مستمر می توانید برای یک سپرده به شرطی که به مشتری احراز هویت شده تعلق داشته باشد یک انتقال وجه مستمر تعریف نمایید

ورودی:

  • شماره سپرده مبدأ *
  • شماره سپرده مقصد
  • ارز
  • مبلغ
  • دوره
  • نوع دوره
  • شرح مبدأ
  • شرح مقصد
  • تعداد دفعات تکرار در صورت عدم انجام عملیات انتقال

خروجی:

پیغامی مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت نمایش داده می شود

خطاهای احتمالی :

– اجازه دسترسی به سپرده مبدأ برای کاربر فوق وجود ندارد

– اطلاعات داده شده نامعتبر است

در صورتی یک یا چند فیلد اجباری خالی باشند این پیغام خطا نمایش داده می شود

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود