با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API دریافت لیست کارت های خود

API دریافت لیست کارت های خود

API دریافت لیست کارت های خود

به کمک API دریافت لیست کارت های خود می توانید لیستی از کارتهای مربوط به مشتری جاری را مشاهده نمایید

ورودی:

  • ورودی این API خالی می باشد

خروجی:

لیستی از کارتهای مشتری جاری که هرکدام شامل آیتم های زیر است :

شماره کارت

خطاهای احتمالی :

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود

One Responseso far.

  1. […] دریافت لیست کارتهای خود […]