با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API دریافت لیست پرداخت های مستمر

API دریافت لیست پرداخت های مستمر

API دریافت لیست پرداخت های مستمر

به کمک API دریافت لیست پرداخت های مستمر، در صورتی که سپرده مورد نظر جهت پرداخات مستمر موردی را تنظیم کرده باشد، لیستی از این پرداخت ها نمایش داده می شود

ورودی:

ورودی این API پارامتری ندارد

خروجی:

لیستی از پرداختهای مستمر که در آن هر آیتم از لیست شامل موارد زیر می باشد

  • سپرده مقصد
  • سپرده مبدأ
  • مبلغ
  • دوره انتقال
  • تعداد انتقال
  • شرح مبدأ
  • شرح مقصد
  • و…

 

خطاهای احتمالی :

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود

2 Responsesso far.

  1. […] به فرد دستور پرداخت که برای گرفتن آن باید از سرویس دریافت لیست پرداخت های مستمر گرفته […]

  2. […] دریافت لیست پرداخت های مستمر […]