با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API دریافت لیست سپرده ها

API دریافت لیست سپرده ها

API دریافت لیست سپرده ها

API دریافت لیست سپرده ها، بر اساس شماره مشتری وارد شده لیستی از سپرده های مشتری مورد نظر را باز می گرداند. هریک از آیتم های این لیست شامل تعدادی داده در ارتباط با آن سپرده های مشتری وارد شده می باشند که لیستی از این داده ها را در قسمت خروجی مشاهده می نمایید.

بدنه این API هیچ پارامتری به عنوان ورودی نمی گیرد. در واقع باید یک JSON خالی به آن پاس شود چون فقط شماره مشتری لازم است و شماره مشتری هم در Token مربوط به احراز هویت وجود دارد.

ورودی:

 • شماره مشتری

خروجی:

یک فرد حقیقی و حقوقی ممکن است در یک بانک تعداد بیش از یک سپرده داشته باشد. این API لیستی از این سپرده ها را باز می گرداند.

در این لیست اطلاعات زیر از هر سپرده نمایش داده می شود.

 • شماره سپرده
 • شماره شبا
 • رابطه مشتری
 • میزان موجودی
 • میزان موجودی قابل برداشت
 • نوع ارز
 • تاریخ افتتاح سپرده
 • نام کامل سپرده
 • تیتر سپرده
 • کد شعبه

و …

خطاهای احتمالی :

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود

One Responseso far.