با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API دریافت لیست انتقال وجه پایا

API دریافت لیست انتقال وجه پایا

API دریافت لیست انتقال وجه پایا

به کمک API دریافت لیست انتقال وجه پایا می توانید لیستی از درخواستهای انتقال وجهی را که در گذشته ثبت شده است برای سپرده مورد نظر مشاهده کنید.

ورودی:

  • شماره سپرده
  • شماره پیگیری پایا
  • وضعیت
  • از مبلغ
  • تا مبلغ
  • از تاریخ
  • تا تاریح
  • تعداد نتایج

خروجی:

لیستی از انتقال وجه های پایا که توسط این سپرده در بازه تاریخی و بازه مبلغی داده شده انجام گرفته است

خطاهای احتمالی :

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود