با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API درخواست دسته چک

API درخواست دسته چک

API درخواست دسته چک

به کمک API درخواست دسته چک می توانید از یک شعبه خاص درخواست دسته چک از یک سپرده خاص با تعداد برگه های مورد نظر نمایید

ورودی:

  • شماره سپرده
  • تعداد برگه ها
  • کد شعبه
  • آدرس
  • شماره تلفن

خروجی:

خطاهای احتمالی :

– شما اجازه دسترسی به این سپرده را ندارید

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود

One Responseso far.