با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API ثبت فاکتور

API ثبت فاکتور

API ثبت فاکتور

به کمک API ثبت فاکتور می توانید یک فاکتور جدید با اطلاعات دلخواه در سیستم ثبت نمایید

ورودی:

  • شماره فاکتور که یک عدد دلخواه و منحصر به فرد است
  • تاریخ فاکتور
  • مبلغ فاکتور
  • شماره شناسائی سرویس گیرنده
  • شماره شناسائی ترمینال
  • نوع عملیات = خرید

خروجی:

 

خطاهای احتمالی :

– تاریخ اعتبار اطلاعات فرستاده شده گذشته است

– فروشگاه درخواست دهنده در سیستم تعریف نشده است

– اطلاعات فرستاده شده از جانب فروشگاه با فرمت استاندارد سازگار نیست

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود

One Responseso far.

Leave a Reply

Your email address will not be published.