با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API خرید اینترنتی

API خرید اینترنتی

API خرید اینترنتی

به کمک API خرید اینترنتی می توانید با دریافت شماره ارجاع از سرویس دریافت شماره ارجاع  یک فاکتور را پرداخت نمایید

ورودی:

  • شماره کارت
  • رمز دوم کارت
  • کد اعتبار سنجی دوم
  • ماه انقضا
  • سال انقضا
  • شماره ارجاع از سرویس قبل
  • شماره ترمینال

خروجی:

خطاهای احتمالی :

– اطلاعات وارد شده کارت معتبر نمی باشد

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود