+98 21 با ما تماس بگیرید 24597570

صفحه اصلی » API » API تایید خرید

API تایید خرید

تایید خرید

به کمک API تایید خرید می توانید پرداخت شده یا نشده بودن یک فاکتور را تایید نمایید

ورودی:

 • شماره فاکتور
  تاریخ فاکتور
  مبلغ فاکتور
  شماره شناسائی سرویس گیرنده
  شماره شناسائی ترمینال
  زمان ارسال درخواست به وب سرویس بانک
  روش پرداخت

خروجی:

پیغامی مبنی بر موفقیت یا عدم موفقیت در یافتن فاکتوری با مشخصات داده شده

خطاهای احتمالی :

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود

Leave a Reply

Your email address will not be published.