با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API افتتاح سپرده آنلاین

API افتتاح سپرده آنلاین

API افتتاح سپرده آنلاین

به کمک API افتتاح سپرده آنلاین می توایند با وارد کردن داده های لازم یک سپرده افتتاح نمایید

ورودی:

 • نوع سپرده
 • جزئیات نوع سپرده
 • ابزار برداشت
 • زبان
 • نوع ارسال صورتحساب
 • دوره ارسال صورت حساب
 • آدرس ارسال صورتحساب
 • موجودی زمان افتتاح
 • شماره سپرده
 • کد شعبه
 • حساب مقصد سود
 • آدرس
 • شماره تلفن

خروجی:

خطاهای احتمالی :

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود

One Responseso far.