با ما تماس بگیرید 24597570-21-98

صفحه اصلی » API » API استعلام شرکت صادر کننده قبض

API استعلام شرکت صادر کننده قبض

API استعلام شرکت صادر کننده قبض

به کمک API استعلام شرکت صادر کننده قبض می توانید با استفاده از شناسه قیض شرکت، سازمان یا ارگان صادر کننده قبض را شناسایی نمایید

ورودی:

  • شناسه قبض

خروجی:

  • نام سازمان یا شرکت صادر کننده قبض

خطاهای احتمالی :

  • شناسه قیض نادرست است

– Key not authorized

توکن مربوط به احراز هویت اشتباه است

– کلید امنیتی وارد شده نامعتبر است

توکن با موفقیت در سیستم ثبت شده و به یک کاربر اختصاص داده شده ولی هنوز هیچ شماره مشتری به آن اختصاص داده نشده. در این صورت مدیر سیستم را در جریان بگذارید

– فرمت مقادیر وارد شده نامعتبر است

در صورت که رشته JSON وارد شده اشکال نوشتاری داشته باشد این پیغم خطا نمایش داده می شود

One Responseso far.

  1. […] استعلام شرکت صادر کننده قبض […]

Leave a Reply

Your email address will not be published.